Scroll Top

0896 803 003
office@cityservices.bg

За запитвания и заявки:
Понеделник - Петък:
9:00 ч. - 18:00 ч.

Понеделник - Петък: 9:00 ч. - 18:00 ч.

Европейски проект

Проект  BG16RFOP002-2.073-3407“Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, с цел  Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

                                                                                             

Обща стойност на проекта:10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.