Scroll Top

0896 803 003
office@cityservices.bg

За запитвания и заявки:
Понеделник - Петък:
9:00 ч. - 18:00 ч.

Понеделник - Петък: 9:00 ч. - 18:00 ч.

Извозване на отпадъци

сметосъбиране, извозване на отпадъци, наем на контейнери за град софия и региона

Фирма Сити Сървисис ЕООД предоставя различни видове услуги, за да отговори на разнообразните нужди на своите клиенти. 

Ние сме посветени на предоставяне на висококачествени услуги за извозване и обработка на отпадъци, които са съобразени с нуждите на нашите клиенти.

Събиране и извозване на битови отпадъци

 Това включва редовното събиране на отпадъците от домакинствата и тяхното извозване до подходящи обработващи центрове или сметища.

Рециклиране и разделно събиране

Предлагме услуги по разделно събиране и рециклиране на отпадъци, което включва събиране и обработка на материали като хартия, картон, стъкло и пластмаси, за да бъдат рециклирани.

Извозване на електронни отпадъци (e-отпадъци)

 Събиране и обезвреждане на устарели електронни устройства като компютри, телевизори и мобилни телефони, за да се предотврати замърсяването с токсични вещества.

Извозване на строителни и демолиционни отпадъци

 Тази услуга включва събиране и извозване на материали като бетон, тухли и дърво, които произлизат от строителни и демолиционни проекти.

Обслужване на събития и фестивали

Предоставяме временни контейнери и услуги за извозване на отпадъци по време на специални събития като фестивали, концерти и спортни мероприятия.

Услуги за управление на отпадъци

 Някои фирми предлагат консултации и управление на отпадъци, което помага на клиентите да подобрят своите практики за управление на отпадъците и да намалят околните си въздействия.

Тези услуги се предоставят с подпомагат редовното извозване и обработка на отпадъците, като се спазват всички законови и регулаторни изисквания, както и принципите на устойчивост и опазване на околната среда. Ние разполагаме с модерен флот от превозни средства и оборудване, което ни позволява да изпълняваме нашите услуги бързо и ефективно.

Екипът ни се състои от квалифицирани и опитни специалисти, които се грижат за всяко детайл и осигуряват, че отпадъците се обработват правилно.

Придържаме се към строги стандарти за опазване на околната среда и устойчивост.

Извозването на отпадъци не само подпомага опазването на природната среда и ресурсите, но и помага в поддържането на общностите чисти и здрави. Отпадъците могат да представляват потенциална заплаха за човешкото здраве и околната среда, ако не се обработват и извозват правилно.