Scroll Top

0896 803 003
office@cityservices.bg

За запитвания и заявки:
Понеделник - Петък:
9:00 ч. - 18:00 ч.

Понеделник - Петък: 9:00 ч. - 18:00 ч.

Почистване след събитие

Всички събития, независимо дали са големи концерти, корпоративни събирания или спортни състезания, оставят след себе си следи във формата на отпадъци, разбъркани предмети и замърсявания. Почистването след тях е ключов елемент в осигуряването на чист и безопасен обект за бъдещи използвания и събития

Почистване след събитие в софия и региона

КАК РАБОТИМ?

В зависимост от обема на събитието, този процесът на почистването може да включва почистване на залите, сцената, седалките, тоалетните, и други области.

След това се извършва почистване и сортиране на отпадъците и отпадните материали, които са събрани по време на събитието. Това включва премахване на смет и отпадъци от храна и напитки, опаковки и други материали, които могат да се натрупат по време на събитието.

При необходимост от почистване след събитие използваме специализирани средства и техники, за да гарантираме, че всички следи от събитието са премахнати и че обектът се връща в най-добро състояние. Грижим се също така и за дезинфекция на повърхности и оборудване, за да се предотврати разпространението на болести и инфекции.

Като фирма специализираща в този вид услуги ние от Сити Сървисис ЕООД разполагаме с необходимите ресурси и експертиза, за да се справим със специфичните предизвикателства на почистването след събитие. Ние работим внимателно и ефективно, като гарантираме, че всичко се извършва според най-високите стандарти на чистота и хигиена.